Editorial Team

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

д-р  хім.  наук,  проф.  С.І. Оковитий (голова редакційної ради); д-р хім. наук, проф. В.Ф. Варгалюк; чл.-кор. НАПН України, д-р філос. наук, проф. П.І. Гнатенко; д-р фіз.-мат. наук, проф. О.Г. Гоман; д-р філол. наук, проф. В.Д. Демченко; д-р техн. наук, проф. А.П. Дзюба; д-р пед. наук, проф. Л.І. Зеленська; чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф. В.П. Моторний; чл.-кор. НАПН України, д-р психол. наук, проф. Е.Л. Носенко; д-р біол. наук, проф. О.Є. Пахомов; д-р іст. наук, проф. В.С. Савчук; д-р іст. наук, проф. С.І. Світленко; акад. Академії наук ВО України, д-р фіз.- мат. наук, проф. В.В. Скалозуб; д-р філол. наук, проф. Т.С. Пристайко; д-р техн. наук, проф. Ю.Д. Шептун; д-р філол. наук, проф. О.С. Токовенко; д-р екон. наук, проф. Н.І. Дучинська; д-р філол. наук, проф. І.С. Попова; Вятр Єжи Йозеф, ректор Європейської школи та управління, проф. (Польща); д-р фіз.-мат. наук, проф. Ю. Мельников (США).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

д-р техн. наук, проф. А.Ф. Санін (гол. редактор), д-р. техн. наук, проф. С.В. Алексєєнко (заст. гол. редактора), д-р техн. наук, проф. В.В. Авдєєв, д-р техн. наук, проф. С.О. Давидов, д-р техн. наук, проф. Н.М. Дронь, д-р техн. наук, проф. А.Ю. Дреус, д-р техн. наук, проф. Є.О. Джур, д-р техн. наук, проф. В.В. Ємець, д-р техн. наук, проф. Н.Є. Калініна, д-р техн. наук, проф. Т.А. Манько, д-р техн. наук, проф. О.М. Петренко, д-р техн. наук, проф. Ю.Д. Шептун, д-р техн. наук, проф. А.В. Кондратьєв (Національний аерокосмічний університет “ХАІ”, м. Харків), д-р техн. наук, проф. А.С. Кулик (Національний аерокосмічний університет “ХАІ”, м. Харків), д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАН України О.В. Пилипенко (Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ, м. Дніпро), д-р техн. наук, проф. С.І. Планковський (Національний аерокосмічний університет “ХАІ”, м. Харків), канд. техн. наук, доц. О.В. Шипуль (Національний аерокосмічний університет “ХАІ”, м. Харків), д-р техн. наук, проф. В.С. Хорошилов (ДП «КБ Південне», м. Дніпро), д-р техн. наук, проф. С.В. Хорошилов (Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ, м. Дніпро), д-р фіз.-мат. наук, проф. К.С. Бактибєков (Євразійський національний університет ім. Л. М. Гумільова, м. Астана, Казахстан), д-р техн. наук, проф. О.М. Капулкін (Ізраїльський політехнічний університет, НДІ “Техніон”, м. Хайфа, Ізраїль), канд. техн. наук, проф. О.А. Шинкаренко (Федеральний Університет Бразилії, м. Бразиліа, Бразилія), канд. техн. наук., доц. А.М. Кулабухов (відп. секретар).