DEVELOPMENT OF A PERSPECTIVE SYSTEM OF MAINTAINING OPTIMUM RANGE OF PRESSURE IN TANKS BASED ON THE APPLICATION OF THROTTLE REGULATORS WITH FEEDBACK

  • D. Lukin Yuzhnoye State Design Office
  • V. Skochko Yuzhnoye State Design Office
  • D. Mazhuha Yuzhnoye State Design Office
Keywords: PRESSURIZATION SYSTEM, CRYOGENIC PROPELLANTS, INCREASING OF LV ENERGY

Abstract

Зниження маси баків ракет-носіїв істотно впливає на підвищення їх енергетики. Зниження ваги баків може бути досягнуто за рахунок зниження діючих на них навантажень. Зниження навантажень, як правило, забезпечується зниженням максимального тиску в них при мінімізації діапазону його зміни. В даний час підтримка тиску в баках РН, що працюють на кріогенних компонентах палива, здійснюється за допомогою жиклерної системи надуву, для якої різниця між мінімальним необхідним (1 ÷ 2 кгс/см2) і максимальним розрахунковим тиском в баку становить ~ 0,9 ÷ 1,0 кгс/см2. Зазначена система не дозволяє домогтися більш вузького діапазону підтримуваного тиску в баку. Виникає необхідність створення системи підтримки бакового тиску (СПБТ), здатної плавно змінювати прохідний перетин виконавчого елемента в залежності від величини реєстрованого тиску в паливному баку. До складу системи підтримки бакових тисків повинні входити дросель-регулятор, привід управління дроселем і система управління приводом. На практиці є істотний досвід створення приводів управління і дроселів регуляторів. Для управління зазначеної кінематичної пари необхідне створення системи управління, здатної за показниками бакового тиску забезпечувати подачу керуючого живлення на електропривод. Проведені чисельні експерименти показують, що при створенні системи управління, що працює на простих алгоритмах, є можливість забезпечення стабільного діапазону тиску в баках, а можливі зниження максимальних їх значень складають не менше 0,8 кгс/см2 в порівнянні з жиклерними системами наддуву. Підтвердження працездатності такої системи і визначення оптимального алгоритму управління можна провести при проведенні автономної відпрацювання кінематичної пари дросель-регулятора і приводу управління. При цьому не потрібно створення штатної системи управління, а для заміру фактичного ривня тиску в баку, можна використовувати сигналізатори, які використовуються в жиклерних системах надуву.

Author Biographies

D. Lukin, Yuzhnoye State Design Office

Начальник группы.

Сфера интересов – пневмогидравлические системы.

V. Skochko, Yuzhnoye State Design Office

Начальник сектора.

Сфера интересов – агрегаты автоматики пневмогидравлических систем.

D. Mazhuha, Yuzhnoye State Design Office

Ведущий инженер-конструктор.

Сфера интересов – пневмогидравлические системы.

References

Назаренко Е.П., Реута В.И., Макаров А.Д. Обеспечение стабильности настройки редукторов давления газа.¬ Космическая техника. Ракетное вооружение. Сб. науч.-техн.ст. ГП «КБ «Южное». Днепр, 2019, Вып. 2. 112с.

Назарова Л.М., Уткин В.Ф., Титов С.М., Лисеенко Ю.И., Присняков В.Ф., Горбачев А.Д. Клапаны бортовых систем стратегических ракет и космических аппаратов. (Под ред. академика М.К. Янгеля). М.: Машиностроение, 1969. 358с.

Голубев М.Д. Газовые регуляторы давления (Под ред. докт. тех. Наук, проф. Г.И. Воронина). М.: Машиностроение, 1964. 152с.

Эдельман А.И. Редукторы давления газа. М.: Машиностроение, 1980. 167с.

Беляев Н.М. Расчет пневмогидравлических систем ракет. М.: Машиностроение, 1983. 219с.

Published
2021-11-20
How to Cite
Lukin, D., Skochko, V., & Mazhuha, D. (2021). DEVELOPMENT OF A PERSPECTIVE SYSTEM OF MAINTAINING OPTIMUM RANGE OF PRESSURE IN TANKS BASED ON THE APPLICATION OF THROTTLE REGULATORS WITH FEEDBACK. Journal of Rocket-Space Technology, 28(4), 30-36. https://doi.org/10.15421/452004